Informacja dotycząca organizacji i przebiegu sprawdzianu predyspozycji artystycznych

w XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku

 

PLASTYKA

 

Uwaga! Na sprawdzian należy zgłosić się z aktualną legitymacją szkolną

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy artystycznej:

- z plastyki odbędzie się w dniach od 01.07.2020 do 03.07.2020 ( godzina oraz dokładna data zostanie podana do wiadomości kandydatów przy zapisywaniu się na sprawdzian) 

Nieprzystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z muzyki lub plastyki uniemożliwia rekrutacje do klasy artystycznej.

 

L. p

                        ZADANIA

punktacja

maksymalna ilość punktów

1.

MALARSTWO – kompozycja z wyobraźni

KRYTERIA OCENY:

kompozycja, wartości kolorystyczne,

ekspresja twórcza, kreatywność, wyobraźnia

1 - 25

25

2.

RYSUNEK STUDYJNY – martwa natura

KRYTERIA OCENY:

kompozycja, proporcje, perspektywa,

światłocień, akcenty walorowe

1 - 25

25

 

Razem maksymalna ilość punktów:

50

 

            Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 25 punktów ze sprawdzianu predyspozycji plastycznych, nie kwalifikują się do klasy pierwszej o profilu artystycznym.

 

            Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie uzyskali odpowiedniej ilości punktów mogą starać się o przyjęcie do innej klasy XIX LO w Gdańsku.

 

UWAGI !

1/ Czas trwania sprawdzianu predyspozycji:

 

  1. kompozycja malarska – 60 minut
  2. studium rysunkowe – 60 minut

 

 

Kandydaci są zobowiązani przynieść własne przybory malarskie i rysunkowe:

  • blok techniczny, biały A3
  • farby plakatowe, tempery, akryle
  • pędzle (duży, mały)
  • ołówki rysunkowe – 2, 3 gradacje twardości (np. 3B, HB, 2H)
  • pojemnik na wodę (plastikowy lub metalowy)
pliki do pobrania