MARTA DUSZYCA

Dyrektor Szkoły

DANUTA GOHR

Wicedyrektor 

Spotkania z Dyrekcją  należy umawiać  telefonicznie lub osobiście w sekretariacie szkoły.