AKREDYTACJIA ERASMUS+

MOBILNOŚĆ UCZNIÓW I KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ

W SEKTORZE EDUKACJA SZKOLNA

W roku 2023 przystąpiliśmy do programu Erasmus + Akredytacja realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. W ramach tego programu w latach 2023 - 2027 szkoła nasza będzie realizować projekty polegające na zagranicznych wyjazdach uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych. Uczestnicy projektów podniosą swoje kompetencje w następującym zakresie:

Ø podwyższenie kompetencji kadry uczącej i uczniów w posługiwaniu się technologią TIK w nauczaniu i uczeniu się.

Ø rozwój nauczycieli i uczniów w kierunku wielojęzyczności i wielokulturowości.

Ø profilaktyka zdrowia psychicznego

W roku 2023/2004 wyślemy do europejskich placówek edukacyjnych dziesięciu nauczycieli i czternastu uczniów. Uczestnicy projektu wyruszą w podróż intelektualną do Francji, Włoch, Chorwacji, Irlandii i na Maltę. W grudniu odbędzie krótka wizyta przygotowawcza do wymiany uczniowskiej w Stambule – mieście tureckim leżącym na styku kultur.akredytacja-erasmus-na-lata-2023-2027-181536.jpg [miniatura]