Działając na rzecz edukacji prawnej Pomorska Izba Adwokacka objęła honorowym patronatem klasę o profilu społeczno-prawnym XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku, w której realizowany jest autorski program, Innowacja programowa – Edukacja prawna, opracowany przez Panią Katarzynę Wysocką-Pianowską, nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej.

W spotkaniu wzięli udział z ramienia szkoły - Pani Danuta Gohr Wicedyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pani Katarzyna Wysocka - Pianowska. Pomorską Izbę Adwokacką reprezentowali Dziekan ORA adw. Bartosz Golejewski oraz Przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej adw. Małgorzata Głódkowska - koordynator projektu ze strony Izby.