XIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM.MARIANA MOKWY

Skrzynka E-PUAP

W celu dostarczenia do naszego Liceum dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik będzie miał dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej. 

Po wybraniu opcji "Załatw sprawę przez Internet" oraz wskazaniu XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku jako miejsca docelowego załatwienia sprawy, użytkownik będzie mógł wysłać korespondecję z wykorzystaniem wzoru  Pismo ogólne, udostępnianinego przez usługę powszechną o nazwie "Pismo ogólne do podmiotu publicznego".

Adres naszej skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to:
/LO19_Gdansk/SkrytkaESP
- ścieżka dostępu: Strona główna > Inny podział spraw > Alfabetyczna lista spraw - należy wybrać usługę  "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"

Elektroniczna skrzynka podawcza XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  XIX Liceum Ogólnpkształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępnienia formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216) akceptuje formaty elektroniczne wymienione w niniejszym Rozporządzeniu.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 3 megabajty. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane. Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu osoby wnoszącej pismo oraz jej podpisu. Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP.

https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/202305208929/19lo.zip