Wolontariusze:

Ola Jędrzejewska        
Krysia Perkowska       
Agata Sokół                
Marysia Procka           
Nikola Makurat            
Małgosia Tryba            
Asia Kujot                    
Ola Kreft                      
Agnieszka Kowalewska 
Opiekunowie:

mgr Anna Nowak

ks. Łukasz Grelewicz

mgr Daria Polanowska

Szkolne Koło Caritas w XIX LO rozpoczęło swoją działalność w roku 2005 i spotkało się z żywym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Uczniowie z kolejnych roczników chętnie podejmują pracę na rzecz potrzebujących. Szkolne Koło włącza się zarówno w ogólnopolskie działania Caritas, jak i zwraca uwagę na potrzeby środowiska lokalnego.

Od momentu powstania SKC ma na swoim koncie rozmaite akcje dobroczynne: pozyskiwanie funduszy na rzecz ofiar klęsk żywiołowych, zbiórki pieniędzy dla chorych dzieci, zbiórki zabawek dla dzieci z Domu Dziecka, pracę dla Domu Hospicyjnego i Domu Samotnej Matki oraz wiele innych. Członkowie i opiekunowie naszego Szkolnego Koła uczestniczą również na bieżąco w szkoleniach organizowanych przez gdańską filię Caritas.

Szkolne Koło Caritas rozwija swoją działalność z każdym rokiem. W naszej grupie mile widziany jest każdy, kto chce poświęcić swój czas pracy dla innych.