Informacja dotycząca organizacji i przebiegu sprawdzianu predyspozycji artystycznych

w XIX LO im. Mariana Mokwy w Gdańsku

MUZYKA

Uwaga! Na sprawdzian należy zgłosić się z aktualną legitymacją szkolną

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych do klasy artystycznej:

- z muzyki odbędzie się w dniach od 01.07.2020 do 03.07.2020 w godzinach 9.00 – 14.00 (godziny będą ustalane indywidualnie przy zapisach na sprawdzian).

Nieprzystąpienie do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych z muzyki lub plastyki uniemożliwia rekrutacje do klasy artystycznej.

l.p.

Zadania

punktacja

maksymalna liczba punktów

ZAPREZENTOWANIE SIĘ POPRZEZ:

zaśpiewanie piosenki a cappella (obowiązkowe)

grę na dowolnym instrumencie (nieobowiązkowe)

1 - 12

12

SŁUCH WYSOKOŚCIOWY

Powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków na sylabie "la"

1 - 10

10

PAMIĘĆ MUZYCZNA

1/ Powtarzanie głosem krótkiej melodii na

sylabie "la".

2/ Rozpoznawanie różnic w dwóch zagranych

melodiach.

1 - 5

1 - 5

10

SŁUCH HARMONICZNY

1. Rozpoznawanie akordów (dur, moll)

2. Zaśpiewanie na sylabie „la” kolejnych

dźwięków granego akordu.

1 - 4

1 - 6

10

POCZUCIE RYTMU

1. Powtarzanie podanych schematów

rytmicznych przez wyklaskiwanie

2. Rozróżnianie metrum na 2,3,4.

1 - 4

1 - 4

8

Razem maksymalna liczba punktów:

50

UWAGI !

Czas trwania sprawdzianu uzdolnień: 10-15 min. dla jednego kandydata.

Jeśli kandydat potrafi grać na dowolnym instrumencie, może zademonstrować krótki program muzyczny.

Kandydaci, którzy uzyskali mniej niż 25 punktów ze sprawdzianu predyspozycji plastycznych, nie kwalifikują się do klasy pierwszej o profilu artystycznym.

Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy nie uzyskali odpowiedniej ilości punktów mogą starać się o przyjęcie do innej klasy XIX LO w Gdańsku.

pliki do pobrania