XIX Liceum Ogólnokształcące im. "Mariana Mokwy"
ul.Pestalozziego 11/13
80-445 Gdańsk
Telefon: 58 3412902
Dyrektor szkoły: Marta Duszyca
Wicedyrektorzy: Danuta Gohr, Beata Maliszewska
Kierownik gospodarczy: Beata Drążek