Egzamin maturalny maj 2024

Zmian w deklaracji maturalnej uczeń może dokonać do 07.02.2024- należy zgłosić się do Wicedyrektora szkoły.

Arkusze maturalne, materiały ćwiczeniowe, karty wzorów, informatory z poszczególnych przedmiotów oraz instrukcja dotycząca zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej www.cke.edu.pl oraz www.oke.gda.pl .