MŁODZI W AKCJI +

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu MŁODZI W AKCJI+, którego celem jest zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego ora realizację projektów społecznych. Zespoły uczniowskie podczas trwania programu wybierają ścieżkę tematyczną, zgodnie z którą tworzą własny projekt.

Z każdej szkoły może zgłosić się jeden zespół składający się z trójki uczniów oraz nauczyciela. Nasze liceum będą reprezentować wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas wraz z panią Anną Nowak, opiekunem szkolnego wolontariatu.

Program Młodzi w Akcji + jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Uniwersytetem SWPS w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.