Projekty Unijne

Pomysłodawcami  projektu K1 Młodzież pt. „ Art and creativity – the key to self-development”  (Sztuka i kreatywność – kluczem do samorozwoju) są uczennice klasy IIIE Olena Matviichuc, Anastasia Ichnatenko oraz Aleksandra Nieznalska. Projekt obejmuje wymianę uczniowską ze szkołą licealną im. Nichi Stanescu z  Ploiesti w Rumunii.  Podczas tej wymiany młodzież będzie realizować działania dotyczące sztuki jako elementu ludzkiego życia. Głównym tematem będzie fotografia, malarstwo, moda, film oraz sztuka w psychologii i  ekologii. 15 uczniów i 3 nauczycieli z naszej szkoły będzie realizować wspólnie z 15 uczniami i 3 nauczycielami z Rumunii takie działania jak: plener fotograficzny, projekcje filmów o sztuce i dyskusje na ich temat, przygotowanie stylizacji pro ekologicznej i pokaz mody, warsztaty dotyczące udziału sztuki w relaksacji i kontroli naszych emocji. Wszystko oczywiście po angielsku. Już cieszymy się na spotkanie z naszymi rówieśnikami z Rumunii. Mamy nadzieję, że korona wirus nam w tym nie przeszkodzi i we wrześniu 2020 będziemy mogli rozpocząć naszą przygodę z ERASMUS +.

Opiekunem  projektu jest  Pani Katarzyna Szabelska- nauczyciel języka angielskiego.