11.06.2021 r. klasa 1c o profilu społeczno-prawnym wraz ze swoją wychowawczynią panią Mają Gustaw -Śmiałek uczestniczyła w symulacji rozprawy karnej w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
To wydarzenie było zwieńczeniem współpracy XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy i Sądu Okręgowego w Gdańsku, którą koordynowały Pani Karolina Kondracka SSO i Pani Katarzyna Wysocka-Pianowska- nauczyciel edukacji prawnej.
Uczennice klasy 1c pod czujnym okiem nauczyciela przygotowały przedstawienie według scenariusza rozprawy karnej Pani Karoliny Kondrackiej SSO. Scenariusz określał stanowisko w sprawie, jednak nie określał konkretnych wypowiedzi, które miały paść. Uczestniczki wykazały się kreatywnością i talentem krasomówczym. Sama sprawa dotyczyła uporczywego nękania i cyberprzemocy.

Symulację poprowadziła Pani Karolina Kondracka SSO.
Oskarżyciel publiczny w tej roli Patrycja Fobke oraz obrońca - Zuzanna Plicht wygłosiły wspaniałe mowy końcowe, a sama sprawa została zakończona wyrokiem z uzasadnieniem. 

Dzięki zbudowanej akcji i towarzyszącym  emocjom uczestnicy czuli się jak na prawdziwej rozprawie. Było to wyjątkowe i niepowtarzalne doświadczenie. 

Prezentujemy ponieżej nazwiska pozostałych osób, które doskonale wcieliły się w swoje role, budując całą akcję i niezapomniane przeżycia:

Jan P. (oskarżony) - Agata Żuk

Katerina P. (pokrzywdzona, oskarżyciel posiłkowy) - Katerina Ryńska

Julia G. (świadek) - Julia Kołodziejska

Zofia P. (świadek i matka oskarżonego) - Zofia Skoracka

Tomasz D. (świadek) - Zofia Pettke 

Protokolantka - Oliwia Dymek

Ławnicy - Maya Simon i Nikola Korsak
Katarzyna Wysocka-Pianowska