XIX Liceum Ogólnokształcące im. "Mariana Mokwy"
ul.Pestalozziego 11/13
80-445 Gdańsk
Telefon: 58 3412902

Dyrektor szkoły- Marta Duszyca

Wicedyrektor szkoły-Beata Maliszewska

Kierownik Administracyjny-Beata Drążek

Kadry-Elżbieta Czubaj

Sekretariat-Elżbieta Wróblewska