Młodzieżowy Chór Scherzi Musicali

Chór młodzieżowy został założony we wrześniu 1999 r. W ciągu kilkunastu lat istnienia dał około 300 koncertów, m. in. w Filharmonii Bałtyckiej, Dworze Artusa, Ratuszu Głównomiejskim, Ratuszu Staromiejskim, Urzędzie Wojewódzkim, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskim Centrum Solidarności, w kościołach gdańskich a także na Placu Pergoli we Wrocławiu podczas festiwalu „Wratislavia Cantans”. Chór tworzą uczniowie klas artystycznych (grupy muzyczne) XIX LO w Gdańsku.

 mgr Daria Polanowska – dyrygent, aranżer, akompaniator, nauczyciel, instruktor wokalny. Szkołę muzyczną w klasie teorii ukończyła w Toruniu. Absolwentka dwóch kierunków AM w Gdańsku – dyrygentura chóralna oraz edukacja muzyczna (dyplomy z wyróżnieniem), stypendystka Ministra Kultury i Sztuki. Obecnie pracuje w XIX LO w Gdańsku a także jest solistką oraz instruktorem wokalnym w Zespole Pieśni i Tańca gminy Pruszcz Gdański „Jagódki”. Otrzymane nagrody: Prezydenta Miasta Gdańska,Dyrektora szkoły, Certyfikat Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”.