Edukacja Prawna w XIX Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku ⚖️
Działając na rzecz edukacji prawnej Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku objął honorowym patronatem klasy o profilu społeczno-prawnym XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku.
📄🖋Pani Beata Maliszewska Wicedyrektor XIX LO w Gdańsku oraz Pan Ireneusz Fojuth Prezes Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku podpisali umowę honorowego patronatu zgodnie z głównymi założeniami edukacji prawnej.
Koordynatorami projektu są: Pan Rafał Rudnicki - Sędzia Sądu Gdańsk-Północ w Gdańsku oraz Pani Katarzyna Wysocka-Pianowska - nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji prawnej. 👍
Tekst i zdjęcia: p. Katarzyna Wysocka-Pianowska