We wrześniu 2020r. sześć wyróżnionych szkół z Gdańska przystąpiło do programu „Ambasador Talentów” realizowanego przez Centrum Rozwoju Talentów Gdańskiego Urzędu Pracy. Na uroczystej gali inaugurującej rozpoczęcie programu „Ambasador Talentów” Pani Dyrektor Marta Duszyca podpisała, w obecności Wiceprezydenta Piotra Kowalczuka, Wiceprezydenta Piotra Borawskiego oraz Dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy Pana Rolanda Budnika porozumienie, na mocy którego 19 LO przystąpiło do projektu. Ambasador Talentów to program pod hasłem bliżej Was, bliżej uczniów. Jest formą współpracy pomiędzy Centrum a środowiskiem szkolnych doradców zawodowych w Gdańsku – tych, którzy chcieliby budować wizerunek doradztwa zawodowego, jako nowoczesnej i potrzebnej formy wsparcia w szkołach. Galę uświetnił występ uczniów z klas artystycznych 19 LO. Opiekunami projektu w naszej szkole zostały Pani Małgorzata Fijas oraz Pani Beata Drążek.

doradztwo-zawodowe-98624.jpg