Skrzynka E-PUAP

W celu dostarczenia do naszego Liceum dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl.  

Adres naszej skrytki na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to:
/LO19_Gdansk/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku zawiera jeden formularz elektroniczny pn. Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji  XIX Liceum Ogólnpkształcącego im. Mariana Mokwy w Gdańsku.

W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Mariana Mokwy w
Gdańsku, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Panią Elżbietą Nikiel, Inspektorem Ochrony Danych w XIX Liceum Ogólnokształcącym w
Gdańsku za pomocą adresu iod19lo@onet.pl