ANITA PODLASIŃSKA

Psycholog

KAROLINA ROMANOWSKA

Psycholog

MAGDALENA RUDNICKA

Psycholog

MAŁGORZATA WAWRO

Pedagog specjalny

Telefony: 58 341-29-02, 58 346-15-56

pliki do pobrania