4 września 2023 roku rozpoczął się nowy rok szkolny.
Dyrektor XIX LO- Pani Marta Duszyca życzyła uczniom klas pierwszych wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności. Pani Dyrektor przedstawiła również wychowawców klas pierwszych,
a także psychologów i pedagogów szkolnych, którzy będą wspierać i pomagać wszystkim uczniom naszego liceum.
Tradycją naszej szkoły, towarzyszącą rozpoczęciu roku szkolnego, jest ceremonia ślubowania klas pierwszych. Wzorem lat ubiegłych reprezentacja pierwszoklasistów
w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów przyrzekła m.in. pilnie zdobywać wiedzę.
Na zakończenie inauguracji wysłuchaliśmy występu szkolnego chóru ,,Scherzi musicali”.
Tekst i zdjęcia: Ewelina Bachorska