Nasza szkoła w ostatnim czasie otrzymała certyfikat za promowanie edukacji prawnej. Od 2 do 4 czerwca klasy 1BSP, 2a, 2c, 2e i 2d uczestniczyły 
w nieodpłatnym programie edukacyjnym „Lekcje z Temidą” , którego celem jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży. Podczas zajęć aktywnych położono nacisk na kształtowanie i umacnianie szacunku wobec prawa oraz promocja postaw proobywatelskich.
Uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się od fachowców, w jaki sposób odbywa się rekrutacja na studia prawnicze, jakie są realia samych studiów i
zawodów związanych z Wymiarem Sprawiedliwości. Dodatkowo otrzymali fachową wiedzę z praw konsumenta. Ponadto uczniowie zostali uświadomieni, jakie skutki prawne są za prześladowanie rówieśników, co niewątpliwie ma wpływ na zwiększanie bezpieczeństwa
w szkołach, również tych online.

Katarzyna Wysocka-Pianowska