⚖️ Edukacja prawna z Kołem Naukowym Historii Prawa WPiA UG
🗣 Uczniowie klas 2c i 3c spotkali się dzisiaj ze studentami drugiego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego z Koła Naukowego Historii Prawa WPiA UG - 
p. Kacprem Jankowskim (absolwentem naszej szkoły) i p. Arturem Sabiniarzem, żeby przyjrzeć się bliżej sprawie kontratypów w prawie karnym. 
🧐 Uczniowie m.in. dowiedzieli się, że kontratypy to okoliczności wyłączające karną bezprawność czynu. Co oznacza, że postępowanie, które w normalnych warunkach jest bezprawne, staje się prawnie dozwolone ze względu na zaistnienie określonych okoliczności wynikających z faktu wyłączenia przesłanek winy.😲
 
🧐 Uczniowie na konkretnych kazusach poznali dwa rodzaje kontratypów: 
👍obrona konieczna;
👍stan wyższej konieczności. 
 
⚖️ Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję do kolejnego spotkania w ramach edukacji prawnej.👏
 
Tekst i zdjęcia: K. Wysocka-Pianowska