Zapraszamy na  spotkanie Dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych

17 wrzesnia 2019 o godzinie 16.00 na sali gimnastycznej.

Harmonogram zebrań z rodzicami

17 września 2019

16.30 klasy I

17.30 klasy II,III

26 listopada 2019

17.00 klasy I,II,III

28 stycznia  2020

17.00 klasy I,II,III

31 marca  2020

17.00 klasy I,II,III

02 czerwca 2020

17.00 klasy I,II