Tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej Termin posiedzenia
Organizacja roku szkolnego 2019/2020
29.08.2019

Opiniowanie dokumentów szkoły

02.09.2019

24.09.2019

Rada szkoleniowa październik 2019
Klasyfikacja uczniów – I semestr nauki w roku szkolnym 2019/2020 17.12.2019

oceny należy wystawić do12.12.2019

Podsumowanie działań szkoły w I semestrze roku szkolnego 2019/2020 07.01.2020
Rada szkoleniowa marzec 2020
Klasyfikacja uczniów klas maturalnych

Rada szkoleniowa 

21.04.2020

oceny należy wystawić do16.04.2020

Klasyfikacja roczna uczniów klas I oraz II 22.06.2019

oceny należy wystawić do19.06.2019

Podsumowanie rocznej działalności szkoły 24.06.2020